Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita LUKA

Biljka domaćin: LUK Štetni organizam: Tripsi (Thrips spp); Plamenjača luka (Peronospora destructor)   Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 50%…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE

Biljka domaćin: PAPRIKA Štetni organizam: Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera)   Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike iz semena se nalaze u fazi od formiranje sporednih stabala (BBCH…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (Aphididae);  Tripsi (Thrips spp) Na području delovanja RC Novi Sad u narednim danima se očekuje početak…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KROMPIRA

Biljka domaćin: KROMPIR Štetni organizam: Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); Plamenjača krompira i paradajza (Phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani) Na području delovanja RC…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita TREŠNJE

Biljka domaćin: TREŠNJA Štetni organizam: Prouzrokovač pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii) Na području delovanja RC Novi Sad u najvećem broju zasada završena je berba trešnje. Laboratorijskim pregledom lišća…

Zasad šljive BBCH 77

Preporuka PIS RC Novi Sad – Zaštita ŠLJIVE

Biljka domaćin: ŠLJIVA Štetni organizam: Šljivin smotavac (Grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (Aphididae);  Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus) Na području delovanja RC Novi…

Preporuka PIS RC Novi Sad – Zaštita JABUKE

BILJKA domaćin: JABUKA   Štetni organizam:  Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u…