Zasad šljive BBCH 77

Preporuka PIS RC Novi Sad – Zaštita ŠLJIVE

Biljka domaćin: ŠLJIVA Štetni organizam: Šljivin smotavac (Grapholita funebrana); Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (Aphididae);  Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus) Na području delovanja RC Novi…

Preporuka PIS RC Novi Sad – Zaštita JABUKE

BILJKA domaćin: JABUKA   Štetni organizam:  Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha); Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se nalaze u…