Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠLJIVE

Biljka domaćin: ŠLJIVA Štetni organizam: Šljivin smotavac (Grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba ranih sorti šljiva, dok se srednje…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA Štetni organizam: Tripsi (Thrips spp.); Breskvin smotavac (Cydia molesta); Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) Na području delovanja RC Novi Sad završena…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE

Biljka domaćin: PAPRIKA Štetni organizam: Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera) Zaštita paprike Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprika se nalaze u različitim fazama razvoja ploda. Na feromonskim klopkama…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUSA Štetni organizam: Kupusov moljac (Plutella maculipennis) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba useva ranog kupusa, dok se usevi namenjeni za letnju proizvodnju nalaze…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KROMPIRA

Biljka domaćin: KROMPIR Štetni organizam: Moljac krompira (Phthorimaea operculella); Plamenjača krompira i paradajza (Phytophthora infestans); Crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani)   Na području delovanja RC Novi Sad usevi…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKE

Biljka domaćin: JABUKA Štetni organizam: Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)   Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA Štetni organizam: Siva trulež (Botrytis cinerea); Pepelnica vinove loze (Uncinula necator); Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)   Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KRUŠKE

Biljka domaćin: KRUŠKA Štetni organizam: Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)   Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita LUKA

Biljka domaćin: LUK Štetni organizam: Tripsi (Thrips spp); Plamenjača luka (Peronospora destructor)   Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 50%…