Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE I KUKURUZA

Biljka domaćin: PAPRIKA; KUKURUZ Štetni organizam: Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis); Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera) Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprika, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca,…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKA

Biljka domaćin: JABUKA Štetni organizam: Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella); Mrka trulež ploda jabuke (Monilinia fructigena) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠLJIVE

Biljka domaćin: ŠLJIVA Štetni organizam: Šljivin smotavac (Grapholita funebrana); Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti šljiva, dok se kasnostasne…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KROMPIRA

Biljka domaćin: KROMPIR Štetni organizam: Moljac krompira (Phthorimaea operculella)   Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Buvači (Phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (Thrips spp) Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita LUKA

Biljka domaćin: LUK Štetni organizam: Plamenjača luka (Peronospora destructor); Trulež glavica i lisna pegavost luka (Botrytis cinerea/ squamosa)   Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠEĆERNE REPE

Biljka domaćin: ŠEĆERNA REPA Štetni organizam: Prouzrokovač pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena. Vizuelnim pregledom…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE I KUKURUZA

Biljka domaćin: PAPRIKA; KUKURUZ Štetni organizam: Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprika, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo novopoloženih jajnih…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA Štetni organizam: Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii); Pepelnica vinove loze (Uncinula necator); Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze…