Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKE I KRUŠKE

Biljka domaćin: JABUKA, KRUŠKA Štetni organizam: Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis) Čađava krastavost plodova kruške (Venturia pirina) Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora) a području delovanja RC Novi Sad…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PŠENICE

Biljka domaćin: PŠENICA Štetni organizam: Siva pegavost lista strnih žita (Septoria tritici/Mycosphaerella graminicola) Rđa pšenice (Puccinia spp.) Pepelnica pšenice (Erysiphe graminis) Na području delovanja RC Novi Sad usevi pšenice se…

Usev ječma BBCH 30

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ječma

Biljka domaćin: JEČAM Štetni organizam: Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres); Pepelnica pšenice (Erysiphe graminis) Na području delovanja RC Novi Sad usevi ječma se u zavisnosti od vremena setve i prethodno…

Usev uljane repice BBCH 30

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita uljane repice

Biljka domaćin: ULJANA REPICA Štetni organizam: Mala repičina pipa (Ceuthorrynchus quadridens); Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi) Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u početnim fazama…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita breskve

Biljka domaćin: BRESKVA Štetni organizam: Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans) Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, zasadi bresaka i nektarina ranih grupa zrenja se nalaze…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKA

Biljka domaćin: JABUKA Štetni organizam: Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis); Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta,…