Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS

Štetni organizam:

  • Kupusov moljac (Plutella maculipennis);
  • Lisne vaši na ratarskim usevima (Aphididae); 
  • Tripsi (Thrips spp)

Na području delovanja RC Novi Sad u narednim danima se očekuje početak berbe useva ranog kupusa, dok se usevi namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Usev letnjeg kupusa BBCH 19

Vizuelnim pregledom letnjih kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka. U toku je piljenje larvi četvrte generacije ove štetočine.

Larva kupusovog moljca

Takođe, registrovano je i prisustvo vaši (Aphididae) na 20% biljaka i imaga tripsa na 75% biljaka. (Thysanoptera). Suvo i toplo vreme u kome se odvija proizvodnja letnjih kupusa izuzetno pogoduje razvoju štetočina.

Tripsi na kupusu

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva i ukoliko se registruje prisustvo neke od navedenih štetočina primena insekticida Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,3-0,4 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili večernjim časovima zbog visokih temperatura.

 

 

 

 

 

Podeli vest