SEKTOR ZA PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE POSLOVE

Prognozno-izveštajna služba (PIS) je sistem koji pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima prilikom donošenja odluka o primeni pesticida u suzbijanju bolesti i štetočina u najznačajnijim poljoprivrednim usevima i zasadima na području zemlje. Na dnevnom nivou, sistem vrši obiman monitoring biljaka domaćina i štetnih organizama na njima. Monitoring je pravovremen, kontinuiran i sveobuhvatan.

Pravovremeni monitoring omogućava vremenski dovoljno efikasnu detekciju štetnih organizama u polju, na osnovu koje proizvođači preduzimaju meru koja ekonomski ne ugrožava njihovu proizvodnju. Kontinuiran monitoring pruža informacije o štetnim organizmima od početka do kraja vegetacije, kao i u periodu mirovanja pojedinih višegodišnjih biljaka domaćina. Sveobuhvatan monitoring podrazumeva praćenje svih štetnih organizama koji se javljaju na biljci domaćinu kao i utvrđivanje intenziteta njihovog prisustva.

Na osnovu informacija iz ovakvog monitoringa i uz uvažavanje mera iz modela zaštite, saopštavaju se preporuke o merama zaštite za ekonomski značajne bolesti i štetočine.

 

Monitoring Prognozno-izveštajne šlužbe zaštite bilja

Aktivnosti Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja svake godine obuhvataju monitoring najznačajnijih biljnih proizvodnji i štetnih organizama na njima kao i monitoring meteoroloških uslova u kojima se poljoprivredna proizvodnja odvija i štetni organizmi razvijaju.

Povezivanjem podataka dobijenih iz biološkog i meteorološkog monitoringa, njihovom obradom i analizom, donosi se odluka o preduzimanju mera zaštite u najznačajnijim usevima i zasadima na području Srbije. Osnovni princip rada PIS-a, svakodnevno prisustvo na terenu i provera biološke ispravnosti i opravdanosti o preduzimanju hemijskih mera zaštite, redovno se sprovodi na području svih regionalnih centara.

Informisanje javnosti o pojavi i kretanju štetnih organizama kao i o preporučenim merama zaštite vrši se preko veb portala PIS-a, SMS poruka, društvenih grupa (Fejsbuk i Instagram), televizijske emisije „Zelena prognoza“, raznih edukacija i predavanja.

 

Organizaciona struktura Prognozno-izveštajne šlužbe zaštite bilja

Radom PIS-a rukovodi Republički/Pokrajinski centar. Sedište ovog centra je u PSS Poljoprivredna stanica doo. Iz ovog centra se rukovodi radom 12 regionalnih centara u AP Vojvodini i 22 regionalna centra u Centralnoj Srbiji koji obuhvataju sva proizvodna područja u Republici Srbiji.

U PSS Poljoprivredna stanica d.o.o se nalazi i sedište Regionalnog centra PIS-a Novi Sad koji deluje na proizvodnim područjima devet opština u Južnobačkom okrugu: Novi Sad, Titel, Žabalj, Temerin, Bački Petrovac, Bačka Palanka, Bač, Beočin i Sremski Karlovci.

 

Preporuke

Preporuka PIS-a je najkompleksnija izlazna informacija iz sistema u kojoj su integrisani podaci iz monitoringa i modela zaštite, kako empirijski, tako i prognoistički. Ona predstavlja rezultat rada sistema kao jedinstvene celine a autori preporuka su rukovodilac Republičkog/Pokrajinskog centra i koordinatori regionalnih centara.

Ove preporuke su direktno vođene biološkim događajima i sadrže direktne navode o vezi između bioloških događaja na biljkama domaćinima i mera zaštite koje se preporučuju. Takođe, razvijeni su modeli zaštite za najznačajnije biljne proizvodnje koji predstavljaju svojevrsni vodič za pisanje preporuka vođenih biološkim događajima.

Svaka preporuka treba da sadrži tri segmenta „zašto/kada/čime“ koji daju odgovore na tri pitanja:

  • zašto treba primeniti preporučeni tretman,
  • kada ga treba preduzeti i
  • čime (kojim sredstvom) treba tretirati?

Dodatno, Centar se aktivno uključuje u pisanje preporuka na osnovu sagledavanja stanja u biljnim proizvodnjama na svim regionima i ove preporuke se objavljuju na centralnom mestu na naslovnoj strani Portala. Preporuke regionalnih centara se objavljuju na unutrašnjim stranama do kojih se dolazi izborom biljne proizvodnje ili pregledom liste svih objavljenih preporuka.

Pored preporuka, veliki značaj imaju i prilozi o stanju biljnih proizvodnji na području delovanja regionalnih centara.

 

Linkovi

Linkovi do veb strana sa preporukama i prilozima su:

 

Obrazac zahteva za prijem SMS preporuka PIS-a

U kritičnim trenucima za zaštitu biljne proizvodnje u monitoringu, PIS prijavljenim korisnicima šalje SMS poruku sa preporukom. Svako ko je zainteresovan za prijem SMS preporuka PIS-a može da se prijavi popunjavanjem zahteva za prijem SMS preporuka. Popunjen zahtev dostavlja lično u PSS Novi Sad ili skeniran dokument šalje mejlom na: rcnovisad@pisvojvodina.com

 

Link ka veb portalu: Veb portal PIS

Link ka veb strani RC Novi Sad: Veb strana regionalnog centra Novi Sad