U Sektoru za kvalitet su Laboratorije za ispitivanje kvaliteta i zdravstvenog stanja
semena i Laboratorija za hemijska ispitivanja. Od osnivanja PSS “Poljoprivredne stanice”
d.o.o, Novi Sad, laboratorije su obavljale poslove ispitivanja kvaliteta i zdravstvenog
stanja semena, kao i ispitivanja zemljišta. U poslednjih 30 godina mnogo je urađeno na
poboljšanju i inoviranju metoda ispitivanja kao i na poboljšanju stručnosti kadrova koji
rade u laboratorijama. Laboratorije su akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije,
po standardu SRPS ISO/IEC 17025 od 14.12.2007. godine. Zbog svega toga analize su
preciznije i sigurnije tako da se obim poslova uvećavao iz godine u godinu.
IZJAVA O NEPRISTRASNOSTI I POVERLJIVOSTI

Celokupno osoblje Laboratoije obavlja poslove objektivno bez komercijalnih,
finansijskih i drugih pritisaka. Osoblje ima isti odnos prema svim uzorcima za ispitivanje
ne isključujući i ne davajući prednosti ni jednom pravnom ili fizičkom licu. Svi zaposleni
u Laboratoriji su obavezni da sve aktivnosti ispitivanja sprovode nepristrasno i da čuvaju
poslovnu tajnu. Sve informacije i rezultate Stanica ne može da daje trećem licu bez
saglasnosti korisnika. Dobijeni rezultati ispitivanja su lična svojina korisnika usluga i on
je vlasnik tih informacija.
Na čuvanje poslovne tajne zaposlene obavezuje i Pravilnik o poslovnoj tajni DP
„Poljoprivredna stanica“ Novi Sad od novembra 2006. godine i član 53 Statuta PSS
„Poljoprivredna stanica“ Novi Sad od septembra 2013. godine.