SEKTOR ZA KVALITET

U Sektoru za kvalitet se nalaze:

 1. Laboratorija za ispitivanje kvaliteta i zdravstvenog stanja semena
 2. Laboratorija za hemijska ispitivanja.

U poslednjih 30 godina mnogo je urađeno na poboljšanju i inoviranju metoda ispitivanja kao i na poboljšanju stručnosti kadrova koji rade u laboratorijama. Laboratorije su akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije, po standardu SRPS ISO/IEC 17025 od 14.12.2007. godine. Zbog svega toga analize su preciznije i sigurnije tako da se obim poslova uvećavao iz godine u godinu.

1. Laboratorija za ispitivanje kvaliteta i zdravstvenog stanja semena

Laboratoija vrši ispitivanje semena za domaći promet, ispitivanje semena inspekcijskih uzoraka i izdaje Izveštaj o kvalitetu. Izveštaj o kvalitetu je pokazatelj kvaliteta semena, a on obuhvata ispitivanje:

 • čistoće semena
 • klijavosti semena
 • sadržaja vlage u semenu
 • određivanje mase 1000 semena
 • determinacije prisustva drugih biljnih vrsta
 • zdravstvene ispravnosti semena

Laboratorija je opremljena savremenom opremom, visokostručnim kadrovima, a neutralnost u oceni je prioritet.

2.Laboratorija za hemijska ispitivanja

Ispitivanje zemljišta i sprovođenje Kontrole plodnosti zemljišta podrazumeva:

 • Uzorkovanje zemljišta
 • Ispitivanje zemljišta na osnovna hemijska svojstva
  • Određivanje pH vrednosti zemljišta u 1MKCl;
  • Određivanje pH vrednosti zemljišta u H2O;
  • Određivanje sadržaja humusa i sadržaja ukupnog azota
  • Određivanje sadržaja CaCO3 u zemljištu
  • Određivanje sadržaja lakopristupačnog P2O5 u zemljištu;
  • Određivanje sadržaja lakopristupačnog K2O u zemljištu
 • Preporuke za izbalansiranu ishranu biljaka na osnovu agrohemijske analize zemljišta za naredni četvorogodišnji period koja obuhvata:
  • količinu,
  • vrstu,
  • način
  • vreme primene đubriva, kako za ratarsko-povrtarske, tako i za voćarsko-vinogradarske kulture

 

Ispitivanje sadržaja mineralnog azota u zemljištu (N-MIN metoda)

U cilju adekvatne primene azotnih đubriva, Laboratorija za hemijska ispitivanja vrši:

 • Uzorkovanje i ispitivanje zemljišta za potrebe utvrđivanje sadržaja mineralnog oblika azota u zemljištu
 • Preporuku za upotrebu azotnih đubriva (količinu, vrstu, način i vreme primene azotnih đubriva)
 • Učestvovanje u domaćim i inostranim projektima iz oblasti monitoringa zemljišta

Laboratorija za hemijska ispitivanja poseduje visokostručan kadar kao i najsavremeniju opremu potrebnu za rad.

 

IZJAVA O NEPRISTRASNOSTI I POVERLJIVOSTI

 

Celokupno osoblje Laboratoije obavlja poslove objektivno, bez komercijalnih, finansijskih i drugih pritisaka. Osoblje ima isti odnos prema svim uzorcima za ispitivanje ne isključujući i ne davajući prednosti ni jednom pravnom ili fizičkom licu. Svi zaposleni u Laboratoriji su obavezni da sve aktivnosti ispitivanja sprovode nepristrasno i da čuvaju poslovnu tajnu. Sve informacije i rezultate Stanica ne može da daje trećem licu bez saglasnosti korisnika. Dobijeni rezultati ispitivanja su lična svojina korisnika usluga i on je vlasnik tih informacija.

Na čuvanje poslovne tajne zaposlene obavezuje i Pravilnik o poslovnoj tajni DP „Poljoprivredna stanica“ Novi Sad od novembra 2006. godine i član 53 Statuta PSS „Poljoprivredna stanica“ Novi Sad od septembra 2013. godine.

Novi Sad septembar 2019.

Direktor:

Mr Miloš Marić