Regionalna odgajivačka organizacija u stočarstvu

Regionalna odgajivačka organizacija PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad obavlja sprovođenje Glavnog odgajivačkog programa i kontrolu Osnovinih odgajivačkih programa, a na osnovu Rešenja o upisu u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima za goveda, ovce, koze, svinje, konje i živinu.

Odgajivački programi za goveda se odnose na mlečno i tovno govedarstvo, Holštaj Frizijsku rasu, kao najzastupljeniju, Simentalsku, Braon Svis, Aberdi Angus i Hereford rasu.

Odgajivački programi za ovčarstvo se odnose na kvalitetne priplodne ovce tovnih rasa i rasa kombinovanih svojstava, Vitremberg, Il d frans, Cigaja, Šarole, Teksel, Romanovska, Safolk.

Odgajivački programi u kozarstvu se odnose na mlečne koze, Sanske, Alpske i Nemačke šarene koze.

Odgajivački programi u svinjarstvu se odnose na plemenite rase i njihove F-1 i F-2 kombinacije.

Odgajivački programi u konjarstvu se odnose na plemenite rase Lipinaskih i KWPN konja. Autohtone ili lokalno odaptirane rase predstavljaju domaće životinje gajene na našem podevlju i obuhvaćene su nacionalnim programom očuvanje genetskih rezervi i biološke raznovrsnosti. Gubitak njihovog genofonda je primaran, posebno sa stanovišta osobina otpornosti i prilagodljivosti. Odgajivačkim programom za autohtone rase goveda definisani su odgajivački ciljevi, veličina populacije, odagajivačke metode, selekcijski program i program banke gena. Na području rada PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad, ovi ciljevi se sprovode na populaciji Podolskog, ili sivo – stepskog govečeta i Buše.

Glavne aktivnosti na upravljanju i konzervaciji genetičkih resursa i ugroženih autohtonih rasa ovaca sprovode se u zapatima Vitoroge Žuje i Cigaje.

Zapati autohtonih rase svinja koji su pod kontrolom na području rada PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad, su svi sojevi Mangulice.

U konjarstvu su praćeni i kontrolisani zapati autohtonih rasa Nonijusa i Domaćeg brdskog konja.

Zakonom o stočarstvu je definisano da su osnovni odgajivački ciljevi povećanje produktivnosti domaćih životina, izmena i poboljšanje rasnog sastava, kao i sprečavajne smanjenja brojnog stanja.

Odgajivačkim programima definišu se odgajivački ciljevi, veličina populacije na kojoj se sprovode programi, odgajivačke metode, selekcijski program, razvojni i istraživački zadaci u cilju povećanja efikasnosti realizacije programa, uslovi za gajenje domaćih životinja i obezbeđenje širenje genetskog napretka i poboljšanja kvaliteta stočarskih proizvoda u skladu sa zootehničkim standardima, pravnom regulativom i standardima kvaliteta i bezbednosti. Postavljanjem odgajivačkih ciljeva razvija se poželjan genetski potencijal životinja. U određivanju odgajivačkog cilja uzima se u obzir naslednost osobina, ekonomska važnost osobina i mogućnost njihovog tačnog merenja.

Opšti cilj odgajivačkog programa je unapređenje rase kroz odgoj životinja poželjnog genetskog potencijala za proizvodne, funkcionalne (reprodukcija, zdravlje, otpornost i dugovečnost) i konformacione osobine, uz uočavanje genetičke varjabilnosti populacije, kao i uz poštovanje principa i regulativa vezanih za dobrobit životinja i zaštitu životne sredine.

Pozivamo sve zainteresovane proizvođače, koji gaje domaće životinje, da nas kontaktiraju, kako bi dobili detaljnije informacije o načinu odgoja priplodnih i kvalitetnih priplodnih grla i ostvarivanju podsticaja za svoju proizvodnju.