PRIJAVA SEMENSKE PROIZVODNJE

Prilikom prijavljivanja potrebno je dostaviti:

 1. Popunjene prijave u 2 primerka (za kontrolu proizvodnje semena i za zdravstveni pregled)
 2. Uplate po novom obrascu (prikazan primer na kraju teksta)
 3. Uverenje o priznavanju semenskog useva kojim se zasniva usev
 4. Deklaracija
 5. Skica parcele
 6. Ugovor sa proizvođačem
 7. Izvod iz katastra o vlasniku parcele ( može se dosataviti i sa eKatastra)

ROK ZA PODNOŠENJE JE 30 DANA OD DATUMA SETVE.

 

Ukoliko se za zasnivanje proizvodnje koristi seme iz uvoza kao prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti:

 1. OECD sertifikat (ukoliko je zemlja iz koje dolazi seme u sistemu OECD), odnosno uverenje o priznavanju useva ukoliko zemlja nije u sistemu OECD
 2. ISTA sertifikat
 3. Fitosertifikat
 4. Deklaracija
 5. Rešenje graničnog fitosanitarnog inspektora

 

Ukoliko se prijavljuje usev koji nije na sortnoj listi dostavlja se i rešenje ministarstva o uvozu i proizvodnji radi izvoza semena

 • UGOVOR sa vlasnikom, ovlašćenim zastupnikom ili održavaocem sorte/hibrida
 • Ukoliko seme koje se proizvodi nije na sortnoj listi RS dostavlja se i REŠENJE UVOZ RADI UMNOŽAVANJA, DORADE I IZVOZA SEMENA

UPLATE ZA PRIJAVU SEMENSKOG USEVA

SVRHA UPLATE:               Taksa za kontrolu proizvodnje semena poljoprivrednog bilja i zdravstveni

pregled useva strnih žita (1,2,3,4,5,6,7,8,)

PRIMALAC:                          Budžet RS-MPŠV-UZB

ŽIRO RAČUN:                   840-30980845-83

POZIV NA BROJ: 31148424200109742321

IZNOS: ( PRIMER : IMA 10.2HA , RAČUNA SE 11HA X 730= 8030,00)

,,TARIFNI BROJ 78a,,

 1. STRNIH ŽITA 730 /ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. SEMENSKI KUKURUZ 3030/ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. SEMENSKI SUNCOKRET 1660 /ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. ŠEĆERNA REPA 3820 /ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. LUCERKA 1060/ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. SOJU,ULJ.REPICU,GRAŠAK,DETELINU I OSTALO KRMNO BILJE 850 /ha
 1. DUVAN,POVRĆE,LEKOVITO I AROMATIČNO I OSTALO BILJE 2430/ha
 1. KROMPIR 7280/ha

Nakon završenih pregleda podnosi se ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA o priznavanju semenskog useva

,,TARIFNI BROJ 78b,,

SVRHA UPLATE:

taksa za izdavanje uverenja o priznavanju smenskog useva strnih žita (1,2,3,4,5,6,7,8,)

PRIMALAC:                          Budžet RS-MPŠV-UZB

ŽIRO RAČUN:                   840-30980845-83

POZIV NA BROJ: 31148424200109742321

IZNOS:     ( PRIMER: IMA 10.2HA, RAČUNA SE 11HA X 730= 8030,00)

 1. STRNIH ŽITA 730 /ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. SEMENSKI KUKURUZ 3030/ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. SEMENSKI SUNCOKRET 1660 /ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. ŠEĆERNA REPA 3820 /ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. LUCERKA 1060/ha I ZA SVAKI ZAPOČETI HEKTAR
 1. SOJU,ULJ.REPICU,GRAŠAK,DETELINU I OSTALO KRMNO BILJE 850 /ha
 1. DUVAN,POVRĆE,LEKOVITO I AROMATIČNO I OSTALO BILJE 2430/ha
 1. KROMPIR 7280/ha