Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita TREŠNJE

Biljka domaćin: TREŠNJA

Štetni organizam:

  • Prouzrokovač pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Novi Sad u najvećem broju zasada završena je berba trešnje.

Laboratorijskim pregledom lišća trešnje utvrđena je potpuna ispražnjenost apotecija gljive prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), te nema više opasnosti od primarnih infekcija. U zasadima u kojima je vođena adekvatna zaštita, primena hemijskih mera sa ciljem suzbijanja ovog patogena se više ne preporučuje.

U zasadima u kojima se registruju simptomi ovog patogena postoji mogućnost od sekundarnih infekcija, pa je i dalje neophodna zaštita lisne mase. Kao posledica kasnijih zaraza može doći do prerane defolijacije lišća što se negativno odražava na prezimljavanje biljaka kao i na rodnost u narednoj godini.

U cilju očuvanja lisne mase i kondicije zasada proizvođačima se preporučuje da i nakon berbe nastave sa zaštitom od ovog patogena. Pred najavljenje padavine, koje se prognoziraju za dane vikenda, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom fungicida Agrodin 65 WP (dodin) u koncentraciji 0,1%.

Tretman se preporučuje u zasadima u kojima je završena berba.

 

 

 

 

 

 

Podeli vest