Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE

Biljka domaćin: PAPRIKA

Štetni organizam:

  • Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

 

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike iz semena se nalaze u fazi od formiranje sporednih stabala (BBCH 22) do zametanja prvih plodova (BBCH 70), dok se usevi paprike iz rasada nalaze u fazi od početka cvetanja (BBCH 61) do početka formiranja plodova (BBCH 71).

Usev paprike iz semena

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) u izuzetno visokom intenzitetu napada. Jaja su položena kako pojedinačno tako i u grupama, i prisutna su na do 50% biljaka.

 

Jaja H. armigera na licu lista

 

Jaje H. armigera na naličju lista

U toku je intenzivno polaganje jaja ove štetočine, a imajući u vidu trend visokih temperatura intezivno piljenje larvi se očekuje u narednih nekoliko dana.

Imajući u vidu se pamukova sovica ishranjuje i vegetativnim i generativnim organima biljaka, i da se usevi paprike nalaze u osetljivim fazama cvetanja i zametanja plodova, proizvođačima se sa ciljem njenog suzbijanja i sprečavanja šteta preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha ili
  • Avaunt 15 EC, Top gun (indoksakarb u količini 0,17-0,25 l/ha.

 

Podeli vest