Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA

Štetni organizam:

  • Siva trulež (Botrytis cinerea);
  • Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od šarak bobica (BBCH 83), do faze omekšavanje bobica (BBCH 85). Kod pojedinih vinskih sorti, berba se očekuje tek krajem septembra.

 

Zasad vinove loze BBCH 83

Nestabilne vremenske prilike sa čestim padavinama u proteklih par dana, koje se najavljuju i za naredni period, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju i razvoj gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea).

Takođe, u lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima vinove loze, registruju se kontinuirani ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Prisustvo ove štetočine u vinogradima može dodatno da pospeši širenje sive truleži grožđa, jer su oštećene bobice od strane azijske voćne mušice podložnije napadu od strane ovog patogena.

U cilju zaštite vinove loze proizvođačima se, po stabilizaciji vremenskih prilika, preporučuje primena hemijskih mera zaštite:

Za zaštitu od sive truleži grožđa:

  • Teldor 500 SC (fenheksamid) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili
  • Luna privilege (fluopiram) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili
  • Linus (cyprodinil+tebukonazol) u količini 1,2-1,6 l/ha (karenca 21 dan) ili
  • Zenby (izofetamid) u količini 1,5 l/ha (karenca 21 dan)

Za zaštitu od azijske voćne mušice:

  • Plures (deltametrin) u količini 500-700 ml/ha (karenca 14 dana)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

 

Podeli vest