Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA

Štetni organizam:

  • Siva trulež (Botrytis cinerea)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83).

U lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima vinove loze, od sredine jula se registruju ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Zasad vinove loze BBCH 83

U fazi sazrevanja vinova loza je osetljiva na napad od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea). Za region Novog Sada se za utorak i sredu prognoziraju padavine koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije od navedenog patogena, te se u cilju zaštite grozdova, proizvođačima preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

  • Teldor 500 SC (fenheksamid) 0,1% (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte) ili
  • Luna privilege (fluopiram) 0,5 l/ha (karenca 7 dana stone i 21 vinske sorte)

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

Podeli vest