Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ULJANE REPICE

Biljka domaćin: ULJANA REPICA

Štetni organizam:

  • Repičina lisna osa (Athalia rosae);
  • Lisne vaši na ratarskim usevima (Aphididae);
  • Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi uljane repice se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim fazama razvoja. Usevi iz najranijih rokova (kraj avgusta) su u fazi dva lista razvijena (BBCH 12), dok se usevi iz kasnijih rokova nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 01-09).

 

Usev uljane repice BBCH 12

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja repičine lisne ose (Athalia rosae) na 60% biljaka, kao i tek ispiljenih larvi ove štetočine na 4% pregledanih biljaka. U toku je početak piljenja pagusenica ove štetočine. Usled povoljnih vremenskih uslova (suvo i toplo vreme) u narednim danima se očekuje intenzivno piljenje pagusenica repičine lisne ose.

Jaja ispod epidermisa

 

Pagusenica repičine lisne ose

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i pregled na prisustvo pagusenica repičine lisne ose. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo na nivou praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) treba sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih insekticida:

  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

Takođe, vizuelnim pregledom useva registrovano je i prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 4% biljaka, kao i pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na 12% biljaka.

Vaši na uljanoj repici

Pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati usevu, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa. Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada treba sprovesti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

 

 

Podeli vest