Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita uljane repice

Biljka domaćin: ULJANA REPICA

Štetni organizam:

  • Mala repičina pipa (Ceuthorrynchus quadridens);
  • Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se nalaze u početnim fazama rasta stabla (BBCH 30).

Usev uljane repice BBCH 30
Usev uljane repice BBCH 30

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo odraslih jedinki male i velike repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus, Ceuthorynchus napi), a intenzitet prisustva navedenih štetočina zavisi od blizine prošlogidišnjih repičišta i do sada sprovedenih agrotehničkih mera.

Za razliku od sredine februara kada je dominantno bila prisutna mala repičina pipa, trenutno se na parcelama registruju povećane brojnosti odraslih jedinki velike repičine pipe koja je započela polaganje jaja. Jaja najčešće polaže u stablo i pritom pravi štete samim činom ovipozicije, a kasnije štete pričinjavaju i larve koje se razvijaju u stablu.

Imago velike repičine pipe
Imago velike repičine pipe

 

Jaje velike repičine pipe
Jaje velike repičine pipe

Trenutno se nalazimo u izuzetno kritičnom momentu za zaštitu uljane repice od repičinih pipa s obzirom na ulazak useva u osetljivu fenofazu razvoja.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva uljane repice i pregledi na prisustvo male i velike repičine pipe. Ukoliko se njihovo prisustvo registruje na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka) preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini 0,2-0,3 l/ha

ili

  • Grom (lambda-cihalotrin) u količini 0,25 l/ha.

Pregled useva kao i sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost repičinih pipa najveća.

Podeli vest