Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ULJANE REPICE

Biljka domaćin: ULJANA REPICA

Štetni organizam:

  • Male repičina pipa (Ceutorhynchus pallidactylus);
  • Velika repičina pipa (Ceutorhynchus napi);

 

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u fazi od 9 i više listova razijeno (BBCH 19) do faze početak rasta stabla (BBCH 30).

 

 

Usev uljane repice BBCH 19

izuelnim pregledom useva na lokalitetima Kać, Futog, Obrovac i Bač, registrovano je prisustvo odraslih jedinki male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). Trenutno je u usevima dominantnije prisutna mala repičina pipa.

Mala repičina pipa

 

Velika repičina pipa

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo položenih jaja na biljkama, međutim laboratorijskim pregledom u telima ženki obe vrste registrovano je prisustvo razvijenih jaja.

Trenutno je u toku dopunska ishrana navedenih štetočina, a u narednim danima se očekuje početak polaganja jaja.

S obzirom da se nalazimo u kritičnom periodu za zaštitu useva uljane repice, proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled na prisustvo repičinih pipa. Ukoliko se njihovo prisustvo registruje na nivou praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka) preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  •  Fastac ME (alfa-cipermetrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  •  Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.

Pregled useva kao i sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost repičinih pipa najveća.

Podeli vest