Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ULJANE REPICE

Biljka domaćin: ULJANA REPICA

Štetni organizam:

  • Lisne vaši na ratarskim usevima (Aphididae);
  • Repičina lisna osa (Athalia rosae);

 

Na području delovanja RC Novi Sad usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijenih (BBCH 14-16), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama nicanja.

Vizuelnim pregledom useva iz ranijih rokova setve, gde su sredinom septembra primenjene hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja repičine lisne ose, registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi vaši (Aphididae) na do 25% biljaka. U toku je naseljevanje vaši na useve uljane repice, na kojima pored direktnih oštećenja koje mogu prouzrokovati, neke vrste vaši su i vektori fitopatogenih virusa.

 

Vaš i pagusenica ose

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisutvo vaši. Prema EPPO standardu (PP 2/8(1)) u ovim fazama razvoja uljane repice prag štetnosti iznosi 20% infestiranih biljaka, kada je neophodno izvršiti hemijske mere suzbijanja zbog kontrole viroza. Iako kod nas nema registrovanih insekticida za suzbijanje lisnih vaši u usevima uljane repice, prema navedenom standardu, mogu se koristiti insekticidi na bazi aktivnih materija deltametrin i lambda-cihalotrin.

Vizuelnim pregledom useva iz kasnijih rokova setve registrovano je prisustvo pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae) na do 6% biljaka i pojedinačnih krilatih formi vaši na do 15% biljaka. Proizvođačima se preporučuje pregled useva i po postizanju praga štetnosti (jedna pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) primena hemijske mere zaštite nekim od registrovanjih insekticida:

  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,1 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija (deltametrin) 0,2 – 0,3 l/ha ili
  • Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 – 0,25 l/ha.

 

 

Podeli vest