Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠLJIVE

Biljka domaćin: ŠLJIVA

  • Štetni organizam: Šljivin smotavac (Grapholita funebrana);
  • Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba ranih sorti šljiva, dok se srednje i kasne sorte nalaze u fazi od početak obojavanja ploda (BBCH 81) do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Zasad šljive BBCH 81

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. U toku je polaganje jaja, kao i početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Affirm opti (emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

Velike količine padavina u prethodnom periodu uzrok su konstantnog prisustva vlage u zasadima te su uslovi za razvog gljiva prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.) veoma povoljni. U cilju zaštite plodova, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

  • Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05% (karenca 14 dana) ili
  • Chorus 50 WG (a.m.ciprodinil) u količini 0,3-0,5 kg/ha (14 dana karenca) ili
  • Neon (a.m. ciprodinil) u količini od 0,5 l/ha (karenca 14 dana).

U zasadima u kojima je berba u toku ili se očekuje u narednih nekoliko dana ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenog preparata!

Podeli vest