Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠLJIVE I TREŠNJE

Biljka domaćin: ŠLJIVA,TREŠNJA

Štetni organizam:

  • Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.);
  • Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus);
  • Rogač šljive (Taphrina pruni);
  • Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi trešnje i šljive se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

Zasad šljive BBCH 03
Zasad trešnje BBCH 03

U cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophyla), rogača šljive (Taphrina pruni), pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), bakterioznih oboljenja, kao i smanjenja brojnosti prezimljujućih formi štetočina, proizvođačima se preporučuje tretman kombinacijom preparata:

  • Cuproxat (bakar-sulfat) 0,2-0,35% ili Bakar oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) 0,75% ili Everest (bakar-hidroksid) 0,6% ili Fungohem SC (bakar-hidroksid) 1-1,5%

+

  • Galmin (mineralno ulje) 3-4% ili Galmin 800 (mineralno ulje) 3-4%

Preporuka je da se tretman sprovede u najtoplijem delu dana.

 

Podeli vest