Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠLJIVE

Biljka domaćin: ŠLJIVA

Štetni organizam:

  • Šljivin smotavac (Grapholita funebrana);
  • Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti šljiva, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi od početak obojavanja ploda (BBCH 81) do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Zasad šljive BBCH 85

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo ispiljenih kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Jaje šljivinog smotavca

U cilju zaštite plodova od ubušivanja larvi šljivinog smotavca proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Affirm opti (emamektin benzoat) u količini 2,5 kg/ha (karenca 7 dana).

U toku jučerašnjeg dana zabeležene su padavine koje su stvorile povoljne uslove za infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). U zasadima šljive u cilju zaštite plodova od pomenutih patogena samo fungicidi na bazi aktivne materije:

  • ciprodinil (Ciprodex 0,05%, Neon 0,5 l/ha, Chorus 50 WG 0,3-0,5 l/ha) su na raspolaganju u ovom momentu, kada se mora povesti računa o karenci, koja za navedene preparate iznosi 14 dana.

U zasadima u kojima je berba u toku ili se očekuje u narednih nekoliko dana ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenog preparata!

Podeli vest