Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠEĆERNE REPE

Biljka domaćin: ŠEĆERNA REPA

Štetni organizam:

 • Prouzrokovač pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.


Usev šećerne repe

U periodu od 16.07. do 19.07. na području Južnobačkog okruga registrovane su velike količine padavina. Na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe, u navedenom periodu, zabeleženi su visoki rizici za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola).

U cilju očuvanja lisne mase i sprečavanje daljeg širenja navedenog patogena, čim se omogući ulazak na parcele, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida.

Preventivni fungicidi:

 • Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili
 • Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili
 • Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha

Sistemični fungicidi:

 • Amistar extra; Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha ili
 • Opera (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha ili
 • Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha ili
 • Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha ili
 • Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha ili
 • Duett ultra; Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha ili
 • Mercury (a.m. epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha ili
 • Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha.

 

 

Podeli vest