Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita ŠEĆERNE REPE

Biljka domaćin: ŠEĆERNA REPA

Štetni organizam:

 • Prouzrokovač pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi šećerne repe se nalaze u fazi razvoja korena.

Usev šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva registruje se širenje simptoma gljive prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). Pored povećanja broja pega na starijim listovima, došlo je i do njihove pojave na mlađem lišću.

Pege C. beticola

Na automatskim meteorološkim stanicama postavljenim u useve šećerne repe u poslednjih nekoliko dana zabeleženi su visoki rizici za ostvarenje infekcije od strane navedenog patogena. Takođe, za četvrtak i petak se najavljuju padavine koje mogu doprineti daljem razvoju i širenju ovog patogena.

U ovom momentu neophodno je sačuvati lisnu masu kako ne bi došlo do retrovegetacije, iscrpljivanja biljaka i gubitka u prinosu i sadržaju šećera. Proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena kombinacije fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

Preventivni fungicidi:

 • Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili
 • Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili
 • Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha

Sistemični fungicidi:

 • Amistar extra; Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha ili
 • Opera (a.m. piraklostrobin+epoksikonazol) 0,75-1l/ha ili
 • Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha ili
 • Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha ili
 • Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha ili
 • Duett ultra; Ceres (a.m. epoksikonazol+tiofanat-metil) 0,4-0,6l/ha ili
 • Mercury (a.m. epoksikonazol+azoksistrobin) 1l/ha ili
 • Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha
 • Sphere, Cerox, Venere (trifloksistrobin+ciprokonazol) 0,25-0,35 l/ha ili
 • Sanus (tiofanat-metil+tebukonazol+ciflufenanid) 1,5-2 l/ha.

 

 

Podeli vest