Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PŠENICE I JEČMA

Biljka domaćin: PŠENICA, JEČAM

Štetni organizam:

  • Lisne vaši na ratarskim usevima (Aphididae)
  • Cikade (Cicadellidae)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja do faze dva lista razvijena (BBCH 12). Na pojedinim lokalitetima setva pšenice je i dalje u toku.

Usev ječma BBCH 10

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo pojedinačnih krilatih formi i kolonija vaši (Aphididae) na do 12% biljaka, kao i odraslih jedinki cikade Psammotettix alienus na do 6% biljaka. Visoke temperature za ovo doba godine, kao i odsustvo padavina u proteklom periodu uticali su na intenzivno naseljavanje i povećanu aktivnost navedenih štetočina.

Krilata vaš

 

Imago P. alienus

Pored direktnih šteta koje prouzrokuju sisanjem biljnih sokova, lisne vaši i cikade su mnogo značajnije kao prenosioci izuzetno značajnih i destruktivnih fitopatogenih virusa.

Prema EPPO standardu PP 2/11(1) u ovim fazama razvoja useva, prag štenosti iznosi 10% biljaka naseljeno sa jednom ili više vaši. Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva pšenice i ječma na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se vizuelnim pregledom registruje prisustvo lisnih vaši i cikada na preko 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac ME (alfa-cipermetrin) u količini 0,2 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC, Konfuzija (deltametrin) u količini 0,2-0,3l/ha.

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana kada je i aktivnost navedenih štetočina najveća.

Podeli vest