Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE

Biljka domaćin: PAPRIKA

Štetni organizam:

  • Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Zaštita paprike
Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprika se nalaze u različitim fazama razvoja ploda.

Usev paprike

Na feromonskim klopkama postavljenim u usevima paprika, u poslednjih nekoliko dana, registruje se povećanje brojnosti pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja ove štetočine. Na pojedinim lokalitetima (Gospođinci) registruje se izuzetno visok intezitet napada ove štetočine, te su jaja prisutna na 90% biljaka, kako pojedinačno položena tako i u grupama.

Dinamika leta H. armigera

 

Jaja H. armigera

Trenutno se nalazimo u izuzetno kritičnom periodu za zaštitu paprika od pamukove sovice.

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva sprovođenje hemijskih mera zaštite u cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove kao i oštećenja cvetova. Za 2-3 dana se očekuje piljenje larvi, kada je i najpovoljniji momenat za primenu nekog od navedenih insekticida:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha ili
  • Avaunt 15 EC, Top gun (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha.

Prilikom izbora navedenih insekticida obavezno treba voditi računa o maksimalnom broju tretmana na istoj površini (MBT), kao i promeni mehanizma delovanja primenjenih insekticida.

 

Podeli vest