Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE I KUKURUZA

Biljka domaćin: PAPRIKA; KUKURUZ

Štetni organizam:

  • Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis);
  • Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprika, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca, kao posledica razvučenog leta druge generacije, i dalje se registuje prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Jajno leglo na paprici
Jajno leglo na kukuruzu

RC Novi Sad je poslednju preporuku za suzbijanje kukuruznog plamenca dao 02.08., a od tad se broj biljaka sa novopoloženim jajnim leglima kreće i do 30%, naročito u usevima kukuruza šećerca gde je pritisak od ove štetočine i najveći.

Takođe, vizuelnim pregledom navedenih useva registruje se prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 18% biljaka.

Jaje pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca, kao i jaja pamukove sovice i po potvrdi prisustva sprovođenje tretmana primenom nekog od sledećih insekticida:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 14 dana u usevima kukuruza, a 3 dana u usevima paprike) – registrovan u usevima kukuruza i paprike!

ili

  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana) – registrovan samo u usevima kukuruza

U usevima kukuruza šećerca gde se u narednom periodu očekuje početak berbe strogo treba voditi računa o karenci primenjenih insekticida.

U usevima gde je u toku berba zabranjena je primena insekticda!

Podeli vest