Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE I KUKURUZA

Biljka domaćin: PAPRIKA; KUKURUZ

  • Štetni organizam: Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprika, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U odnosu na period od pre nedelju dana kada su preporučene hemijske mere zaštite, broj biljaka sa novopoloženim jajnim leglima se kreće do 20%. Takođe, u poslednjih nekoliko dana na svetlosnim lovnim lampama registruje se značajno povećanje brojnosti imaga ove štetočine.

Jajno leglo na paprici

 

Jajno leglo na kukuruzu

U toku je intenzivno polaganje jaja i piljenja larvi druge generacije ove štetočine.

Sve navedeno, upućuje da se nalazimo u izuzetno kritičnom periodu za zaštitu useva od kukuruznog plamenca.

Proizvođačima se preporučuje da izvrše vizuelni pregled radi registrovanja novopoloženih jajnih legala ove štetočine. S obzirom da je od prošlog tretmana prošlo nedelju dana i da više ne možemo računati na njegovu efikasnost, ukoliko se pregledom naličja listova ustanovi prisustvo novopoloženih legala, preporučuje se primena nekog od sledećih insekticida:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 14 dana u usevima kukuruza, a 3 dana u usevima paprike) – registrovan u usevima kukuruza i paprike

ili

  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana) – registrovan samo u usevima kukuruza

Takođe, prilikom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo parazitne osice iz roda Trichogramma na samim jajnim leglima, kao i parazitirana (crna) jajna legla. Ukoliko se pregledom utvrdi prisustvo crnih jajnih legala, prednost treba dati insekticidima koji nemaju štetno delovanje na korisne organizme (Coragen 20 SC).

Parazitna osica na jajnom leglu

U usevima kukuruza šećerca gde se u narednom periodu očekuje početak berbe strogo treba voditi računa o karenci primenjenih insekticida.

U usevima gde je u toku berba zabranjena je primena insekticda!

 

Podeli vest