Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE

Biljka domaćin: PAPRIKA

Štetni organizam:

  • Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi paprike se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja ploda.

 

Imaga pamukove sovice sa FK

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja ove štetočine na do 15% biljaka. Piljenje larvi se očekuje za 3 do 4 dana.

 

Jaje pamukove sovice

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo jaja pamukove sovice. Ukoliko registruju njihovo prisustvo, preporučuje se primena nekog od insekticida sa kratkom karencom po piljenju larvi:

  • Top gun (indoksakarb) u količini 0,25 l/ha (karenca 7 dana) ili
  • Avaunt 15 EC (indoksakarb) u količini 0,17-0,25 l/ha (karenca 1 dan) ili
  • Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,7 l/ha (karenca 3 dana)

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Od pamukove sovice su ugroženi i usevi paradajza, kupusa, kao i postrne setve boranije, soje, kukuruza šećerca i dr.

 

Podeli vest