Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita LUKA

Biljka domaćin: LUK

Štetni organizam:

  • Tripsi (Thrips spp);
  • Plamenjača luka (Peronospora destructor)

 

Na području delovanja RC Novi Sad usevi prolećnog luka se nalaze u fazi lukovice narasle od 50% do 70% od krajnjeg prečnika (BBCH 45-47).

Usev luka BBCH 45

Vizuelnim pregledom useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera) na nivou praga štetnosti. Uslovi u kojima se odvija proizvodnja prolećnih lukova, sa izuzetno visokim temperaturama kao i odsustvom padavina, veoma su pogodovali razvoju ove štetočine.

 

Tripsi na luku

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo tripsa. Ukoliko se registruje prisustvo tripsa na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu, preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom insekticida:

  • Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha (karenca 14 dana).

Od petka se najavljuje višednevni kišni period, tokom koga može doći do ostvarenja infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor). U cilju zaštite od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

 

  • Alijansa (mankozeb+metalaksil-M) u količini 2 kg/ha (karenca 14 dana) ili
  •  Armetil M (mankozeb+metalaksil) u količini 2,5 kg/ha (karenca 21 dan).

Sprovođenje tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili večernjim časovima zbog visokih dnevnih temperatura.

Podeli vest