Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUSA

Štetni organizam:

  • Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba useva ranog kupusa, dok se usevi namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19) do faze početak formiranja glavice (BBCH 41).

Usev kupusa BBCH 41

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka. U toku je polaganje jaja pete generacije ove štetočine, a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi.

Jaje kupusovog moljca

U usevima letnjih kupusa, u cilju suzbijanja kupusovog moljca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha

U usevima ranog kupusa gde je u toku berba, ne preporučuje se primena hemijskih mera zaštite.

 

Podeli vest