Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS

Štetni organizam:

  • Kupusov moljac (Plutella maculipennis);
  • Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od glavice dostigle 30% od očekivane veličine (BBCH 43) do faze glavice dostigle 50% od očekivane veličine (BBCH 45), dok se usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze u fazi razvijeno od sedam do devet i više listova (BBCH 17-19).

 

 

 

Usev kupusa BBCH 19

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  • jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka, kao i larvi na do 35% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi sedme generacije ove štetočine.
  • jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 15% biljaka, kao i larvi na do 5% biljaka. Na našem regionu pamukova sovica je izuzetno značajna za proizvodnju letnjih i jesenjih kupusa. Tokom prethodnih godina registrovan je izuzetno jak napad, naročito u ovom periodu, pa se proizvođačima preporučuje poseba oprez.

 

Larva kupusovog moljca

 

Jaje pamukove sovice

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u glavice proizvođačima letnjih kupusa se preporučuje primena insekticida:

  • Mavrik (tau-fluvalinat) u količini 0,3 l/ha.

U usevima jesenjih kupusa, u cilju sprečavanja oštećenja listova od strane pomenutih štetočina, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha.

Preporuka je da se tretman sprovede po stabilizaciji vremenskih prilika.

 

Podeli vest