Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS

Štetni organizam:

  • Kupusov moljac (Plutella maculipennis);
  • Kukuruzna /pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Na području delovanja RC Novi Sad, usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi od početak formiranja glavice do faze glavice dostigle 30% od očekivane veličine (BBCH 41-43), dok se usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze u fazi razvijeno šest do osam listova (BBCH 16-18).

 

 

Jesenji kupus BBCH 17

 

Letnji kupus BBCH 43

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  • jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 10% biljaka, kao i larvi na do 20% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi šeste generacije ove štetočine.
  • jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na do 5 % biljaka.
Jaja kupusovog moljca
Jaje pamukove sovice
Larva kupusovog moljca

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi kupusovog moljca i pamukove sovice u glavice kupusa proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida:

  • Lambada, Grom, Herbos king ( lambda-cihalotrin) u količini 0,3 l/ha (karenca 14 dana, MBT 2) ili
  • Scatto (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana, MBT 2).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite u usevima kupusa strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata, kao i maksimalnom broju tretmana (MBT) na istoj površini!

Sprovođenje tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili večernjim časovima zbog visokih temperatura.

Podeli vest