Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS

Štetni organizam:

  • Buvači (Phyllotreta spp);
  • Kupusov moljac (Plutella maculipennis);
  • Tripsi (Thrips spp)

Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41), dok se usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju nalaze u fazi od 4 do 6 listova razvijeno (BBCH 14-16).

 

 

Usev jesenjeg kupusa

izuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo sledećih štetočina:

  • Jaja kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 15% biljaka, kao i tek ispiljenih larvi na do 10% biljaka. U toku je polaganje jaja kao i početak piljenja larvi šeste generacije ove štetočine.
  • Imaga buvača (Phyllotreta sp.) na jesenjem kupusu, na do 20% biljaka
  • Imaga tripsa (Thysanoptera) na jesenjem kupusu na do 85% biljaka

 

Larva kupusovog moljca
Imago buvača

U usevima letnjih kupusa, u cilju suzbijanja kupusovog moljca, proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha.

U usevima jesenjih kupusa u cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) u količini 0,08-0,12 l/ha.
Podeli vest