Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS

Štetni organizam:

  • Buvači (Phyllotreta spp);
  • Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Na području delovanja RC Novi Sad u toku je rasađivanje kupusa namenjenih za jesenju proizvodnju, dok se usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41).

Usev jesenjeg kupusa

 

Usev letnjeg kupusa

Vizuelnim pregledom jesenjih kupusa registrovano je prisustvo odraslih jedinki buvača (Phyllotreta sp.) na do 20% biljaka. Suvo i toplo vreme koje se najavljuje i u narednom periodu izuzetno će pogodovati razvoju ove štetočine.

 

Odrasle jedinke buvača

S obzirom da se usevi jesenjih kupusa nalaze u početnim fazama razvoja kada su izuzetno osetljivi na napad od strane buvača, proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva. Ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine preporučuje se primena insekticida:

  • na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba) u količini 0,15-0,3 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva letnjih kupusa registrovano je prisustvo larvi kupusovog moljca (Plutella xylostella) na do 30% biljaka. U toku je intenzivno piljenje larvi pete generacije ove štetočine.

Larve kupusovog moljca

Proizvođačima se preporučuje pregled useva, i ukoliko registruju prisustvo navedene štetočine preporučuje se primena insekticida:

  • na bazi aktivne materije lambda-cihalotrin: Lamdex u količini 0,2-0,3 l/ha ili Grom u količini 0,3-0,4 l/ha ili Herbos king u količini 0,3 l/ha.

Sprovođenje tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Podeli vest