Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KRUŠAKA

Biljka domaćin: KRUŠKA

Štetni organizam:

  • Čađava krastavost plodova kruške (Venturia pirina)
  • Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)
  • Pegavost lista kruške (Mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% listova opalo (BBCH 95).

Zasad kruške BBCH 93

U fazi kada opadne oko 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala različitih patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja (čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri), bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora), bakterioznog izumiranja voćaka (Pseudomonas syringae pv. syringae).

Sprovođenje tretmana se preporučuje u najtoplijem delu dana, i uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

U narednim danima se prognozira vreme bez padavina i sa optimalnim dnevnim temperaturama za tretman, te se proizvođačima krušaka čiji se zasadi nalaze u navedenoj fazi preporučuje sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
  • Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja patogena.

Podeli vest