Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KRUŠAKA

Biljka domaćin: KRUŠKA

Štetni organizam:

  • Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi kruške se nalaze u fazi mirovanja (BBCH 00).

Zasad kruške BBCH 00

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo imaga i jaja obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je kopulacija imaga i početak polaganja jaja prezimljujuće generacije ove štetočine.

Imago C. pyri

U naredna tri dana se prognoziraju visoke dnevne temperature za ovo doba godine, koje će u najtoplijem delu dana dostići i 15 stepeni. Ovakve vremenske prilike će dovesti do povećane aktivnosti obične kruškine buve i do intenziviranja polaganja jaja.

U cilju suzbijanja imaga obične kruškine buve i sprečavanja daljeg polaganja jaja, proizvođačima se preporučuje primena kombinacije preparata:

  • Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin) u koncentraciji 0,03% +
  • Galmin, Belo ulje EW (mineralno ulje) u koncentraciji 3-4% ili Nitropol S (mineralno ulje) u koncentraciji 1,3%.

Tretman treba sprovesti u najtoplijem delu dana kada je aktivnost štetočine najveća.

Podeli vest