Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KROMPIRA

Biljka domaćin: KROMPIR

Štetni organizam:

  • Moljac krompira (Phthorimaea operculella);
  • Plamenjača krompira i paradajza (Phytophthora infestans);
  • Crna pegavost krompira i paradajza (Alternaria solani)

 

Na području delovanja RC Novi Sad usevi krompira se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i vremena sadnje nalaze u različitim fazama razvoja, od početka žućenja lišća do vađenja.

Usev krompira

Na feromonskim klopkama postavljenim u useve krompira na lokalitetima Gložan i Despotovo, u poslednjih par dana, beleže se povećane brojnosti odraslih jedinki krompirovog moljca (Phthorimaea operculella). U toku je preklapanja leta leptira druge i treće generacije ove štetočine, a u narednim danima se očekuje značajno povećanje brojnosti ove štetočine na feromonskim klopkama, jer se očekuje maksimum leta leptira treće generacije.

Dinamika leta P. operculella, lokalitet Gložan

U cilju zaštite od navedene štetočine proizvođačima se preporučuje sprovođenje sledećih mera:

U usevima u kojima je u toku vađenje ili se vađenje očekuje u skorije vreme:

  • Krompir treba vaditi u što kraćem roku. Nikako ne treba ostavljati krompir na parceli izložen napadu moljca;
  • Nakon vađenja, krompir treba čuvati u skladištima u kojima je kontrolisana temperatura (ispod 10°C);
  • Skladišta krompira treba na svim otvorima da budu obezbeđena gustim mrežama kako bi se sprečio ulazak odraslih jedinki i dalji razvoj moljca.

U usevima koji se neće vaditi u skorije vreme, čim se omogući ulazak mehanizacije na parcele, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite kombinacijom sledećih insekticida:

  • Decis 2,5 EC ili Konfuzija ili Polux (deltametrin) u količini 0,3-0,5 l/ha (karenca 7 dana)

+

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,15-0,2 l/ha (karenca 14 dana)

Na području Južnobačkog okruga, u zavisnosti od lokaliteta, u prethodnih par dana palo je između 55 i 100 litara kiše po kvadratu, a nestabilno vreme sa padavinama se prognozira sve do srede. Dugotrajno vlaženje lista kao i povoljne temperature, stvorile su povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani). U usevima krompira sa kasnim sortimentom koji se neće vaditi u narednom periodu i gde još treba sačuvati lisnu masu, po stabilizaciji vremenskih uslova, preporučuje se primena nekog od navedenih fungicida:

  • Ranman top (cijazofamid) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili
  • Revus top 500 SC (mandipropamid+difenokonazol) u količini 0,4-0,6 l/ha (karenca 7 dana).

 

Podeli vest