Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA

Biljka domaćin: KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE

Štetni organizam:

  • Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.);
  • Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus);
  • Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

 

Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

 

 

Fenofaze koštičavih voćnih vrsta

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, primenom nekog od preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% ili
  • Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% ili
  • Everest (a.m. bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% ili
  • Nordox (a.m. bakar-oksid) u koncentraciji 0,3%

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznog raka i izumiranja grana (Pseudomonas syringae) i dr. Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa je tretman neophodno sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Pored hemijskih mera zaštite neophodno je i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Mumificirani plod šljive

 

Podeli vest