Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KOŠTIČAVIH VOĆNIH VRSTA

Biljka domaćin: BRESKVA, ŠLJIVA, TREŠNJA

Štetni organizam:

  • Monilioza (Monilia laxa)
  • Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus);
  • Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

 

Na području delovanja RC Novi Sad koštičavo voće se u zavisnosti od vrste, sortimenta i lokaliteta nalazi u fazi od lišće počinje opadati (BBCH 93) do faze 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95).

Fenofaze koštičavih voćnih vrsta

Proizvođačima koštičavih voćnih vrsta se preporučuje jesenji tretman u fazi kada opadne oko 70% lisne mase, primenom nekog od preparata na bazi bakra:

  • Bakarni oksihlorid 50 (bakar-oksihlorid) u koncentraciji 0,75% (breskva, šljiva, višnja, trešnja, kajsija) ili
  • Cuproxat (bakar-sulfat) u koncentraciji 0,25-0,35% (breskva, šljiva, višnja, trešnja) ili
  • Grifon (bakar-oksihlorid+bakar-hidroksid) u količini 4 l/ha (breskva, šljiva, trešnja, kajsija) ili
  • Everest (bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,6-0,8% (breskva, šljiva)

ili neki drugi registrovani preparat na bazi bakra.

Ovaj tretman ima za cilj smanjenje infektivnog potencijala patogena prouzrokovača biljnih bolesti, kao što su: prouzrokovač sušenja cvetova, grančica i mrke truleži ploda (Monilinia spp.), šupljikavost lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans), bakterioznog raka i izumiranja grana (Pseudomonas syringae) i dr. Navedeni patogeni prezimljavaju na kori grana i stabla, rak ranama, pupoljcima i drugim skrovitim mestima pa tretman treba sprovesti uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana, kao i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu na temperaturi vazduha iznad 7°C.

Podeli vest