Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKE

Biljka domaćin: JABUKA

Štetni organizam:

  • Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella);
  • Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)

 

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Zasad jabuke BBCH 77

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • Imidan 5 WP (fosmet) u koncentraciji 0,15 – 0,2%.

Karenca ovog insekticida je 35 dana, tako da kod letnjih sorti jabuke nije preporuka njegova primena već primena nekog insekticida sa kraćom karencom.

Kod osetljivog sortimenta na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) gde su prisutni simptomi oboljenja, proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi aktivne materije miklobutanil:

  • Foton u koncentraciji 0,015-0,02% ili Miclo u koncentraciji 0,015%.

U najavi je pad temperatura vazduha, kako dnevnih tako i noćnih, pa je moguće za zaštitu od prouzrokovača pepelnice primeniti i neki od fungicida na bazi sumpora. Primena ovih preparata se preporučuje na temperaturama od 16 do 28°C.

Sprovođenje tretmana se svakako preporučuje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

 

Podeli vest