Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKA

Biljka domaćin: JABUKA

Štetni organizam:

  • Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella);
  • Obična grinja (Tetranychus urticae)

Na području delovanja RC Novi Sad letnje sorte jabuka se nalaze u fazi napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85), dok je u pojedinim zasadima berba u toku. Zasadi jabuke sa srednjestasnim i kasnostasnim sortimentom se nalaze u fazi od plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77) do faze početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81).

Zasad jabuke BBCH 81

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella) u različitim embrionalnim fazama razvoja, od sveže položenih do jaja pred piljenje. U toku je polaganje jaja, a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

Jaje jabukinog smotavca

Takođe, vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae). Visoke temperature i odsustvo padavina tokom većeg dela sezone pogodovalo je ubrzanom razvoju i prenamnoženju ove štetočine.

 

Obični paučinar

U cilju suzbijanja navedenih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida:

  • ·Voliam targo 063 SC (hlorantraniliprol+abamektin) u koncentraciji 0,075-0,11% (karenca 14 dana)

U zasadima gde nema grinja, a kod ranog sortimenta, za suzbijanje jabukinog smotavca je moguća primena nekog od sledećih insekticida sa kratkom karencom:

  • Laser 240 SC (spinosad) 400 ml/ha (karenca 7 dana),
  • Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, Ema (emamektin benzoat) 0,25-0,3% (karenca 7 dana),
  • Avaunt 15 EC, Top Gun (indoksakarb) 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana),
  • Exirel (cijantraniliprol) 0,06% (karenca 7 dana).

Prilikom primene hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparate!

U zasadima u kojima je berba u toku ili se očekuje u narednim danima i nije moguće ispoštovati karencu, nikako ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

 

Podeli vest