Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKA

Biljka domaćin: JABUKA

Štetni organizam:

  • Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis);
  • Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, lokaliteta i prethodno sprovedenih agrotehničkih mera nalaze u različitim fazama opadanja listova.

Zasad jabuke BBCH 93

U fazi kada otpadne 70% lisne mase, proizvođačima se preporučuje primena bakarnih preparata u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja. Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 7°C i uz primenu velike količine vode kako bi depozit preparata dospeo na celokupnu površinu krošnje i stabla.

Registrovani preparati na bazi bakra u zasadima jabuka su:

  • Bakarni oksihlorid 50, (Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili
  • Grifon (Cu iz bakar-oksihlorida) u količini 4 l/ha ili
  • Cuproxat (Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6% ili
  • Nordox 75 WG (Cu iz bakar-oksida) u koncentraciji 0,2% ili
  • Everest (Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3-0,4%.

Pored hemijskih mera zaštite preporučuje se i sprovođenje agrotehničkih mera kao što su orezivanje i uklanjanje obolelih i polomljenih grana i uklanjanje mumificiranih plodova iz voćnjaka koji takođe predstavljaju mesta prezimljavanja biljnih patogena.

Podeli vest