Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita breskve

Biljka domaćin: BRESKVA

Štetni organizam:

  • Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, zasadi bresaka i nektarina ranih grupa zrenja se nalaze u fazi prvi listovi se odvajaju (BBCH 10), dok je kod sorti srednjih i kasnih grupa zrenja došlo do razmicanja pupoljaka i pojave „zelene tečke“.

Faza breskve BBCH 10

Breskve i nektarine se trenutno nalaze u izuzetno osetljivim fazama razvoja na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Od ponedeljka se najavljuje višednevni kišni period i visoke dnevne temperature za ovo doba godine, koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navedenim patogenom.

U cilju sprečavanja ostvarenja infekcija proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena nekog od registrovaih fungicida:

  • Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili
  • Agrociram (ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Diziram 76 WG (ciram) u koncentraciji 0,3%

Preporuka je da se tretman sprovede pred najavljene padavine u najtoplijem delu dana.

Podeli vest