Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA

Štetni organizam:

 • Tripsi (Thrips spp.);
 • Breskvin smotavac (Cydia molesta);
 • Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii);
 • Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Novi Sad završena je berba srednjestasnog sortimenta, dok se kasnostasne sorte nalaze u fazi od početak obojavanja ploda (BBCH 81) do faze obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Zasad breskve BBCH 81

Vuzuelnim pregledom plodova i otresanjem mladara registrovano je prisustvo imaga i larvi tripsa (Thysanoptera). Vremenski uslovi koji su dominirali tokom ove proizvodne sezone (suvo i toplo vreme), izuzetno su pogodovali razvoju ove štetočine.

Larva na plodu
Imago tripsa

 

Takođe, vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo ispiljenih kao i jaja pred piljenje breskvinog smotavca (Cydia molesta). U toku je piljenje larvi treće generacije ove štetočine. Karantinski status ove štetočine, kao i pojedinih vrsta tripsa u zemljama u koje se izvozi naše voće, zahteva posebnu pažnju kod proizvođača koji su orijentisani ka izvozu.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo, preporučuje se primena insekticida:

 • Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% (karenca 7 dana).

U lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima bresaka i nektarina, registruju se prvi ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii). Na našem regionu pojava i podizanje populacije ove štetočine, i u prethodnim godinama, javlja se dok berba kasnostasnog sortimenta nije završena te i dalje postoji mogućnost od nastanka šteta.

Proizvođačima kasnostasnih sorti bresaka i nektarina se u ovom momentu preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije ove štetočine i smanjio rizik od nastanka šteta:

 • Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada
 • Neophodno je skratiti interval branja plodova
 • Redovno sprovođenje sanitarnih mera kao što su odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme, higijena ivica parcela u kojima mogu biti prisutni domaćini ove štetočine iz spontane flore
 • Hemijske mere kontrole usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki. Navedeni insekticid za suzbijanje tripsa i breskvinog smotavca delovaće i na azijsku voćnu mušicu. S obzirom da se napad dešava u periodu zrenja, neophodno je voditi računa o karenci primenjenog insekticida koja iznosi 7 dana.

Na severnim obroncima Fruške Gore, gde se nalaze i najveće površine pod zasadima bresaka i nektarina na našem regionu, u zavisnosti od lokliteta, palo je od 72 do 120 litara kiše po kvadratu u prethodnom periodu. Kao posledica ovih padavina, u zasadima je prisutna vlaga koja je uz povoljne temperature uslov za ostvarenje infekcije od gljiva prouzrokovača truleži plodova (Monilinia spp.). Jedna gljiva iz ovog roda ima karantinski status u Ruskoj Federaciji gde se izvozi voće sa Fruškogorske regije.

U cilju zaštite plodova, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

 • Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Lira, Oligosan 25 EC (tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana) ili
 • Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata!

Podeli vest