Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita breskve i nektarine

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA

Štetni organizam:

  • Kovrdžavost lista breskve (Taphrina deformans)
Faza breskve BBCH 09

U ovim fazama razvoja i u vlažnim uslovima, breskve i nektarine su osetljive na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Prognozirane dnevne temperature za ovu nadelju, koje će dostizati i 17°C, ubrzaće kretanje vegetacije, a padavine koje su najavljene krajem nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane navedenog patogena.

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja fenofaza. Kod sorata kod kojih je došlo do pucanja pupoljaka (faze “zelena tačka” i zeleni uski listići vidljivi), pred najavljene padavine, preporučuje se primena fungicida:

  • Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25%.

Kod sorata koje se nalaze u fazama bubrenja pupoljaka, pred najavljene padavine, preporučuje se neki od preparata na bazi bakra:

  • Funguran OH u koncentraciji 0,2-0,3% ili
  • Kocide 2000 u koncentraciji 0,25-0,35% ili
  • Everest u koncentraciji 0,6-0,8%.

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu bez vetra u najtoplijem delu dana.

Podeli vest