Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA

Štetni organizam:

  • Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, zasadi bresaka i nektarina ranih grupa zrenja se nalaze u fazi zeleni uski listići vidljivi (BBCH 09), dok je kod sorti srednjih i kasnih grupa zrenja došlo do razmicanja pupoljaka i pojave „zelene tečke“.

Zasad breskve BBCH 09

Breskve i nektarine se trenutno nalaze u izuzetno osetljivim fazama razvoja na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans). Za dane vikenda se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama, koje mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije navedenim patogenom.

U cilju sprečavanja ostvarenja infekcija proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena nekog od registrovaih fungicida:

  • Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25% ili
  • Agrociram (ciram) u koncentraciji 0,25-0,35% ili Diziram 76 WG (ciram) u koncentraciji 0,3%
Podeli vest