Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA

Štetni organizam:

  • Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans)

Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, kod bresaka i nektarina ranih grupa zrenja došlo je do potpunog razmicanja pupoljaka i pojave “zelene tačke” (BBCH 09), dok se srednje i kasne grupe zrenja nalaze u fazi od početak do faze kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

Fenofaza BBCH 09

U ovim fazama razvoja i u vlažnim uslovima, breskve i nektarine su osetljive na infekciju od strane gljive prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Prognozirane dnevne temperature ubrzaće kretanje vegetacije, a padavine koje su najavljene sredinom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane navedenog patogena.

Proizvođačima se preporučuje obilazak zasada u cilju utvrđivanja fenofaza. Kod sorata koje se nalaze u fazi “zelena tačka”, pred najavljene padavine, preporučuje se primena fungicida

  • Syllit 400 SC (dodin) u koncentraciji 0,15-0,25%.

Kod sorata koje se nalaze u fazi bubrenja pupoljaka, pred najavljene padavine, preporučuje se neki od preparata na bazi bakra –

  • Funguran OH u koncentraciji 0,2-0,3% ili
  • Kocide 2000 u koncentraciji 0,25-0,35% ili
  • Everest u koncentraciji 0,6-0,8%.

 

Tretman treba sprovesti po mirnom vremenu bez vetra u najtoplijem delu dana.

Podeli vest