Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA, NEKTARINA

Štetni organizam:

 • Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii);
 • Monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.)

Na području delovanja RC Novi Sad kasnostasne sorte bresaka i nektarina se nalaze u fazi obojavanje skoro završeno (BBCH 85).

Zasad breskve BBCH 85

U fazama sazrevanja i u uslovima povećane valažnosti plodovi su osetljivi na infekciju od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži (Monilinia spp.). S obzirom da su u toku jučerašnjeg dana zabeležene padavine koje su stvorile povoljne uslove za infekciju, proizvođačima se u cilju zaštite plodova preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

 • Akord (tebukonazol) u količini 0,75 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Lira, Oligosan 25 EC (tebukonazol) u količini 0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Embrelia 140 SC (izopirazam+difenokonazol) u koncentraciji 0,1% (karenca 7 dana) ili
 • Signum (boskalid+piraklostrobin) u količini 0,562-0,75 kg/ha (karenca 7 dana).

U lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima bresaka i nektarina, registruju se kontinuirani ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Štete na plodovima nastaju kao posledica samog čina polaganja jaja i ishrane larvi. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave plodove zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju plod i unutar njega ubacuju jaja. Oštećeni plodovi su podložni napadu od strane različitih vrsta prouzrokovača truleži, a razvojem larvi unutar njih može doći do njihovog potpunog propadanja.

Ulaskom u kasnije faze sazrevanja plodovi postaju privlačniji za ovu štetočinu, te se proizvođačima preporučuje primena svih raspoloživih mera kontrole:

 • Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada
 • Neophodno je skratiti interval branja plodova
 • Redovno sprovođenje sanitarnih mera kao što su odstranjivanje zaraženih plodova, kontrola gajbica i druge opreme, higijena ivica parcela u kojima mogu biti prisutni domaćini ove štetočine iz spontane flore
 • Hemijske mere kontrole usmerene su na suzbijanje odraslih jedinki primenom insekticida:
  • Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,075-0,1% (karenca 7 dana).

U zasadima u kojima je berba u toku ili se očekuje u narednih nekoliko dana ne primenjivati hemijske mere zaštite.

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenog preparata!

Podeli vest