Oznaka Trips

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Buvači (Phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (Thrips spp) Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41), dok se usevi kupusa…