Oznaka Trichogramma

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE I KUKURUZA

Biljka domaćin: PAPRIKA; KUKURUZ Štetni organizam: Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprika, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo novopoloženih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U odnosu na period od…