Oznaka Thrips spp

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE

Faza breskve BBCH 69

Biljka domaćin: BRESKVA; NEKTARINA Štetni organizam: Tripsi (Thrips spp); Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus); Monilioza (Monilia laxa) Na području delovanja RC Novi Sad, na severnim obroncima Fruške gore, ranostasni i srednjestasni sortiment bresaka i nektarina se nalazi…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Buvači (Phyllotreta spp); Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Tripsi (Thrips spp) Na području delovanja RC Novi Sad usevi kupusa namenjeni za letnju proizvodnju se nalaze u fazi početak formiranja glavice (BBCH 41), dok se usevi kupusa…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita KUPUSA

Biljka domaćin: KUPUS Štetni organizam: Kupusov moljac (Plutella maculipennis); Lisne vaši na ratarskim usevima (Aphididae);  Tripsi (Thrips spp) Na području delovanja RC Novi Sad u narednim danima se očekuje početak berbe useva ranog kupusa, dok se usevi namenjeni za letnju…

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita BRESKVE I NEKTARINE

Biljka domaćin: BRESKVA; NEKTARINA Štetni organizam: Breskvin smotavac (Cydia molesta); Tripsi (Thrips spp); Obična grinja (Tetranychus urticae); Pepelnica breskve (Sphaerotheca pannosa var persicae) Na području delovanja RC Novi Sad u toku je berba srednjestasnih sorti bresaka i nektarina (koje su…