Oznaka Siva truluž

Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA Štetni organizam: Siva trulež (Botrytis cinerea) Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se nalaze u fazi od početak šarka do faze šarak bobica (BBCH 81-83). U lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su…